Biografie

Biografie

Joshua de Vries groeide op in de Alblasserwaard en omstreken. Een plaatsnaam noemen heeft weinig zin, want hij verhuisde nogal vaak tussen en naar nieuwe plaatsen. De regio bleef echter hetzelfde: De Alblasserwaard dus. Joshua heeft in zijn jeugd veel aan sport en/of cultuur gedaan, maar wel om de paar jaar iets anders. Het begon met voetbal, maar dat bleek geen succes. Vervolgens is hij gaan badmintonnen. Daar hij hier de competitie miste, ging hij dankzij vrienden een hele andere kant op: Het Sliedrechtse Showkorps Wilhelmus. Hier heeft hij zijn basis gelegd in het drummen, wat tot op de dag van vandaag nog altijd een grote hobby is. Toch hield de wispelturigheid niet op en verliet hij na een paar jaar het korps om te gaan korfballen. In al die jaren had Joshua nog een hobby: acteren.

Graag had Joshua al tijdens zijn middelbare school naar de theaterschool gegaan. Helaas stonden zijn moeder en stiefvader hier niet achter en werd hij de dag voor de les begon van de school afgehaald. Het gezin had het financieel niet voorspoedig en daarom moest Joshua zijn eigen weg vinden, om toch te blijven leren. Veelal acteerde hij met vrienden in zijn vrije tijd en kwamen ze samen, zodat hij alles van hen kon leren die wel op de opleiding zaten. Veel van deze uiteindelijk gevormde stukken speelden ze in de kerk, waar ze hen een podium gaven. Hij schreef zijn eigen stukken, oefende dit met wie er ook maar mee wilden doen en voerde ze uiteindelijk uit, bijvoorbeeld op festivals. Ook op school richtte hij een groep op die door middel van theater jongeren motiveerde om iets met het geloof in God te doen.

God heeft altijd een belangrijke rol in zijn leven gespeeld, hoewel hij nooit precies wist te grijpen wat of wie God dan was en hoe met die kennis om te gaan. In zijn thuissituatie was het idee van God een welkome aanwezigheid en houvast in donkere tijden. Het was thuis altijd ruzie of stilte en de stiefvader maakte altijd goed duidelijk dat Joshua of zijn broers en zus er niet toe deden. Na op 17-jarige leeftijd zijn middelbare school (De Lage Waard te Papendrecht) op HAVO afgerond te hebben, is hij naar Nieuw-Zeeland gegaan om een DTS te doen vanuit Jeugd Met Een Opdracht, internationaal bekend als YWAM (YouthWith A Mission). Hier had hij de tijd van zijn leven, vol avontuur en met vele Outdoor-activiteiten (nog een andere passie). YWAM is een christelijke organisatie die jongeren enerzijds helpt hun weg te vinden en rotzooi uit het verleden op te ruimen, doch anderzijds een extreme overtuiging mee willen geven van hoe de mens ijverig en vol verlangen naar Gods leiding in het leven moet zoeken. Deze overtuiging en het eeuwige uitblijven van Gods leiding, evenals de hypocriete houding van de kerk wereldwijd, maakte dat Joshua afstand nam van het Christelijke en zijn eigen weg ging zoeken. Hij noemde zichzelf een humanistische Creationist, overtuigd van God als Schepper en de mens aan God gelijk, maar gebonden in een fysieke staat. De mens, zo zegt hij, is in staat tot grote dingen dankzij het goddelijke wat in ieder mens zit vanuit de door God aangereikte kracht (wat bijvoorbeeld al de mens in staat brengt te leven).

Joshua zette zijn pad voort. Na de tijd in Nieuw-Zeeland ging hij na verkeerd gegane audities voor de theaterschool SPH studeren aan de Hogeschool in Breda. Onzekerheid was een grote factor voor dit falen. Pas verder in zijn studie, ondertussen 21 jaar, kwam hij in contact met een docent op de Hogeschool, genaamd Gerty Vos. Zij liet hem voor het eerst inzien dat zijn eigen persoon er wel toe deed. Hij maakte zijn opleiding voor het helpen van anderen af, maar ging voor het eerst stappen zetten in zijn eigen dromen. Direct na zijn HBO is hij opnieuw gaan reizen: een reis die hij zelf 'The journey of selfdiscovery' noemt. Na terugkomst kwam hij in contact met een hele andere groep mensen en dat maakte dat hij verhuisde naar Rotterdam. Hij ging jeugdwerk doen in de kerk van de Nazarener te Vlaardingen, vanuit zijn passie om jongeren op weg te helpen hun passie en talenten tijdig te vinden en ermee aan de slag te gaan om dromen waar te maken. Deze kerk zou de enige zijn waar Joshua zich nog in thuis kon voelen, gezien de vele overeenstemmingen in de overtuiging met de aanwezige voorganger aldaar: Ed Meenderink.

Sinds zijn 24e is Joshua, met een vernieuwd geloof in zichzelf en zijn talenten, de strijd tegen de elementen aangegaan om zijn dromen waar te maken, mede dankzij het vertrouwen en de steun van Sabine Rabbe (meer info over Sabine), een collega artiest uit Amsterdam. Meespelen in kortfilms, (privé-)lessen in acteren, zang en dans en rollen vervullen in producties van onder andere Storytellers in Zoetermeer is sindsdien aan de orde van de dag. Hij schrijft zijn eigen musical, treed op in verschillende producties door het land en heeft onlangs (januari 2016) de eerste stappen naar een carrière in Hollywood gemaakt. Daar heeft hij door middel van audities en persoonlijke gesprekken goede connecties weten te leggen met producers, agencies en managers om in de toekomst daar verder aan de slag te kunnen gaan. Voor nu is hij hier in Nederland bezig met zijn veelbelovende carrière: Zijn eigen bedrijf in workshops theater en andere culturele aspecten, meespelen in (kort)films en het uitbrengen van zijn eigen musical. Kortom: Deze biografie is nog lang niet aan zijn eind!